Stjernevejenskole Hedensted

87 m2 undervisningspavillon indeholdende forgang, depot, toilet, undervisningslokale samt grupperum/mødelokale/lærerforberedelse.

”Vi oplever, at kontakten til JK Pavilloner har forløbet uden problemer. De er nemme at komme i kontakt med, og ved korrespondance over mails og telefon er der hurtig respons på.

JK Pavilloner har overholdt aftalt deadline i forhold til levering af pavillonerne til tiden. De har været behjælpelige med at trække diverse installationer under ombygningen (brandinstallationer mv).

Kvaliteten af pavillonerne fejler bestemt ikke noget, og ombygningen i forbindelse med opgraderingen til R60 min. brandkonstruktion er også afleveret i høj håndværksmæssig kvalitet.

Ved mangler har der været hurtigt respons i forhold til udbedring.

I forbindelse med montage har JK været behjælpelige med at skabe kontakt til underleverandør, som kunne montere skruefundament, som noget nyt er blevet et krav til pavillonerne.”

Søren Vig, leder af Center for Pæd. Udv. og Steffen Bruun Madsen, projektleder Ejendomme og Service, Hedensted Kommune

Besøg på www.stjernevejskolen.aula.dk